به استحظار می رساند

به دلیل افزایش هزینه های تولید و پشتیبانی در سال جدید ٫ ارائه محصولات و خدمات آرادپرداز از تاریخ 1392/1/28 با قیمت های جدید محاسبه خواهد شد.

 

با احترام
آرادپرداز