ابداع تکنولوژی تازه ای که بهتر از گیاهان عمل فتوسنتز را انجام می دهد

عمل فتوسنتز

پژوهشگران برای تبدیل انرژی خورشید، فتوسنتز طبیعی در گیاهان را به عنوان نمونه و الگوی خود مورد استفاده قرار می دهند اما حتی این تکنیک هم دیگر قدیمی محسوب می شود. دانشمندان دانشگاه هاروارد در تازه ترین تلاش خود نوعی سیستم مشابه به برگ را طراحی کرده اند که ظاهرا در تبدل نمودن انرژی خورشیدی موثرتر از خود گیاهان عمل می کند.

تکنولوژی ابداعی این پژوهشگران از یک شیشه باکتری (موسوم به Ralstonia eutropha)، نوعی سیستم شکافت آب مبتنی بر کبالت و یک جفت الکترود تشکیل می شود. وقتی الکتریسیته را به داخل این سیستم اندک بیولوژیکی می فرستید، الکترودها آب را به گاز هیدروژن تبدیل می کنند که می توان از آن در سوخت و مواد کربن محور استفاده نمود.

البته بهره وری این ماده تنها برابر با 10 درصد عنوان شده، اما به مراتب از رقم تثبیت شده هشت درصدی که پیشتر در دنیای واقعی به دست آمده، بهتر به نظر می رسد.

می خواهید بدانید که بزرگ ترین مانع در کاربرد این تکنیک و سیستم ابداعی چیست؟ هنوز مشخص نیست که وقتی این تکنولوژی زیستی در عمل مورد استفاده قرار گیرد چه نتیجه ای را به دست خواهد داد. پژوهشگران ابداع کننده این روش، یادآور شده اند که هنوز برای اتصال سیستم به پیل های خورشیدی روشی نیافته اند.

نکته دیگر که البته اهمیت بیشتری دارد چگونگی عملکرد این سیستم در شرایط جوی مختلف است. تکنیک ارائه شده توسط پژوهشگران هاروارد اصولا در محیط های دارای شرایط هوایی معتدل قابل استفاده است و نمی توان در مناطق دارای آب و هوای بیش از اندازه سرد از آن استفاده نمود.

با این حال، اگر تست های در حال انجام روی این فناوری با موفقیت انجام گیرند کشورهای در حال توسعه می توانند با کمک آن به یک منبع انرژی ارزان و سازگار با محیط زیست دسترسی پیدا کنند و حتی برای زمان هایی که خورشید در آسمان دیده نمی شود هم انرژی ذخیره نمایند.