نجات 71 نفر از امواج مرگ آفرین خزر

دریای خزر

به گزارش خبرانلاین مازندران« دکتر مجتبی اکبری» با اشاره به تدارک گسترده جمعیت هلال احمر استان برای کاهش غریق در سواحل مازندران تصریح کرد:طرح کاهش غریق در مناطق حادثه خیز ساحل مازندران، امسال با مشارکت جمعیت هلال احمر استان و اداره کل ورزش و جوانان و هیئت ناجیان غریق در سواحل مازندران در حال اجراست که تا کنون نجاتگران و ناجیان غریق موفق به نجات جان 71 نفر از امواج خزر شدند.دکتر اکبری گفت: امسال با تدابیر اتخاذ شده از سوی استانداری مازندران 330 نقطه حادثه خیز که در سالهای گذشته بیشترین غریق در این مناطق به وقوع پیوسته شناسایی شده و امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر با مشارکت ناجیان غریق در این مناطق مستقر شدند تا مانع از تکرار هرگونه حادثه ناگوار شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اینکه همه این 330 نقطه در خارج از مناطق اجرای طرح های دریا قرار دارند تصریح کرد: در مناطق اجرای طرح ها نیز برابر قانون مدیریت طرح ملزم به رعایت استانداردهای ایمنی و خدمات رفاهی و امدادی است که به موجب هماهنگی های انجام شده عوامل امدادی جمعیت هلال احمر و ناجیان غریق در آن مناطق نیز حضور دارند.

دکتر اکبری افزود: درخواست ما از همه هموطنان این است که برای حفظ جان خود به توصیه های امدادی توجه جدی داشته باشند و از حضور و شنا در مناطق حادثه خیز خودداری نمایند.وی گفت: تلاش شبانه روزی مجموعه جمعیت هلال احمراستان، پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه غریق و ارائه خدمات امدادی لازم به هموطنانی است که به باور ما شایسته بهترین خدمات هستند.وی گفت: کاهش تعداد غریق به صفر آرزوی قلبی همه ماست چراکه آثار اقتصادی،اجتماعی و روانی حتی یک غریق هم بسیار دردناک و غیرقابل جبران خواهد بود.وی در پایان خاطرنشان کرد: تعامل ،همکاری ،مشارکت و مسئولیت پذیری همه دستگاههای ذیربط ضرورتی انکار ناپذیر در اجرای موفق طرح کاهش غریق در سواحل مازندران است.