فیسبوک امروز صفحه جدیدی را معرفی کرد که مستقیما به اخبار مهم تکنولوژی می پردازد. FB Techwire، بخشی از FB Newswire محسوب می شود که بیشتر برای ژورنالیست ها و خبرنگاران حوزه تکنولوژی جذابیت دارد و به آن ها اجازه می دهد تا جدیدترین اخبار را بسیار سریع مشاهده و انتخاب نمایند.

همانند Newswire که اوایل امسال شروع به کار کرد، Techwire بهترین محتوای خبری روز را انتخاب و جمع آوری می کند تا هر شخصی که به دنبال مهم ترین جریانات خبری است، سریعا از آن ها مطلع شود. در حقیقت رسالت Techwire همانند Newswire خواهد بود.

اندی میچل از فیسبوک، اوایل سال 2014 پیرامون Newswire گفت: "این ها همه در ارتباط با این است که فیسبوک به اولین منبع خبری تبدیل شود. بنابراین ژورنالیست ها به سادگی می توانند محتوا را بررسی کرده و هرآنچه از نگاه شان ارزش خبری دارد را انتخاب کنند."

اما مسئله قابل اهمیت، متقاعد کردن ژورنالیست ها به انتشار اخبارشان در این شبکه، پیش از توییتر است. اگرچه فیسبوک همچنان بزرگترین شبکه اجتماعی از لحاظ میزان بازدید به حساب می آید اما ژورنالیست ها علاقه بیشتری به توییتر دارند و به نظر می آید که فیسبوک در جهت تغییر این عقیده برآمده است.